Praktijkadres

Vondellaan 35a • 2332 AA Leiden

Openingstijden

Ma, Di, Wo en Vr: 8.00 - 12.30 & 13.30 - 17.00
Donderdag: 8.00 - 12.30

Spoedgevallen buiten kantoortijden

Bel voor een afspraak (0900) 513 80 39 • www.shrnet.nl

Welkom bij Huisartsenzorg Jonkers & Otten

Wij hopen u met deze website goed te kunnen informeren over onze praktijk.


wjzigingen in het personeel
Per 1 januari 2018 gaat Wil van der Meer stoppen met de begeleiding van patiënten met suikerziekte.  Haar taken worden overgenomen door Elvira van Doorn. Zij gaat volledig als praktijkondersteuner werken.  Haar werkzaamheden als doktersassistente worden overgenomen door Gerie van der Oever.  Wil blijft nog wel oudere patiënten thuis bezoeken, dus u kan haar nog wel tegenkomen. 

Meer nieuws »
Herhaalrecepten: 071-5122268, of Patiëntenportaal
Spoedgevallen: 071-5122268  +